PIRMADIENIS

 

    

   1. Lietuvių kalba

   2. Anglų kalba

   3. Matematika

   4. Fizinis ugdymas

   5. Informatika

   6. Klasės valandėlė

    

 

        ANTRADIENIS

  

    1. Matematika

     2. Lietuvių kalba

     3. Lietuvių kalba

     4. Muzika

     5. Pasaulio pažinimas

  

    TREČIADIENIS

 

    1. Lietuvių kalba

     2. Matematika

     3. Anglų kalba

     4. Muzika

     5. Fizinis ugdymas

     6. Tikyba (evangelikų)

   

                      

    KETVIRTADIENIS

 

     1. Lietuvių kalba

     2. Lietuvių kalba

     3. Matematika

     4. Pasaulio pažinimas

     5. Tikyba (katalikų)

    

  

 

   PENKTADIENIS

  

    1. Lietuvių kalba

     2. Matematika

     3. Šokis

     4. Dailė ir technologijos

     5. Dailė ir technologijos

    

 

  

 

 

 

   1 pamoka    8.00  -  8.45

   2 pamoka    8.55  -  9.40

   3 pamoka     9.50 - 10.35

   4 pamoka   11.00 - 11.45

   5 pamoka   11.55 - 12.40 

   6 pamoka   12.50 - 13.35

   7 pamoka   13.45 - 14.30