Informacija dėl praleistų pamokų

 

Už praleistas pamokas, mokiniai atneša pateisinimo raštelius:

    1) iki 3 dienų - gali teisinti tėvai

    2) nuo 3 ir daugiau dienų- praleistas pamokas teisina gydytojas medicinine pažyma

Už praleistas mokinio pamokas visi tėveliai parašo praleistų pamokų pateisinimo lapelį.

Tą pačią dieną, kai vaikas grįžta į mokyklą, jis turi paduoti pamokų pateisinimo lapą klasės mokytojai.

 

Nepateisintos pamokos –  tai  be pateisinamosios priežasties (pabėgo, pramiegojo, nežinojo pamokos ir pan.) praleistos pamokos, kai nėra laiku klasės vadovui pateikiamas pamokas teisinantis dokumentas.